Vitamin A      Vitamin D    Vitamin E    Niacin

    Fosfor    Kalsiyum    Mangan    Demir    Çinko    Bakır    Magnezyum    Kobalt    İyot    Selenyum

ÇİNKO ( Zn )

 

     Kanatlılar bitkilerdeki fitik asidin etkisiyle çinkodan daha az oranda yararlanabilirler. Rasyonda kalsiyum seviyesi yükseltiliyorsa çinko seviyesinide yükseltmek gerekir. Çinkonun emilmesi zayıf olup (%10) özellikle duedonumdan emilir.Çinkonun emilmesini oksalatlar, bakır ve yüksek selülozda etkiler.

Fonksiyonları :

Deri, kemik , kıl ve tüyler için gerekli birçok enzimin hem unsurudur hemde aktivasyonunda görev alır.
İnsulin hormonunun bir unsuru olduğu için karbonhidrat metabolizmasında görevi vardır.
Alyuvarlarda karbondioksit taşınması ve kemiklerin kalsifikasyonu için gereklidir.
Proteinlerin ve nükleik asitlerin metabolizmasında görev alır.
Yara ve yanıkların iyileşmesi için gereklidir.
Koku alma reseptörlerinde önemli rol oynar.
Üreme organlarının gelişimi ve fonksiyonları için ihtiyaç vardır.

Yetersizliği :

Büyümede gerileme ve yemden yararlanmada azalma görülür.
Epitel hücre metabolizmasına bağlı olarak parakeratozis oluşur.
Deri ve özofagus epitel hücrelerinde ise hiperkeratinizasyon şekillenir.Böyle hallerde yaraların iyileşmesi uzar ve üreme etkinlikleri zarar görür.
Genç hayvanlar eksikliğine çok duyarlıdır.

Sığırlarda,
Boğada fertiliteye etkisi kesindir.
Testislerde küçülmeye neden olur.
Genç danalarda parakeratoz oluşur.
Düşük doğum ağırlığı ve embiryonal gelişim bozukluğu meydana gelir.
Güç doğum görülür.
Panarisyum ve hepatosplenomegali oluşur.

Koyunlarda,
Testislerin büyümesinde gerileme olur.
Yapağı dökülür.
Büyüme geriler, salivasyon artar ve anoreksiye neden olur.
Döl verimi bozuklukları, parakeratoz ve panarisyum görülür.
Güç doğum görülür.
Kanatlılarda kemik problemleri görülür ve tüylenme bozulur.
Yumurta ve kuluçka veriminde azalma olur.
Uzun kemiklerde kısalma ve kalınlaşma meydana gelir.
Deride kalınlaşma oluşur.
Civcivlerde solunum güçlüğü ve ölüm görülür.


www.veterinerhekimden.com

Hayvan besleme ve beslenme hastalıkarı, hayvan sağlığı, hayvan hastalıkları, hayvancılık bakım ve beslemesi, hakkında içerik yayınlayan bilgi platformudur.

Webmaster : Veteriner Hekim M.Celalettin UYSAL - celalettin@veterinerhekimden.com